Segnà e je une frazion dal comun di Tarcint.Une vore di timp indaur Segnà al jere comun ancje lui,podopo al è stat zontat tal comun di Tarcint