Sacris Scrituris

Sacris Scrituris.

Intal cristianisim a si intindin ducj i documents che a si riten a sedin stâts scrits sot ispirazion dal Idiu, e che metûts insieme a formin la Biblie.