Musclêt e je une frazion dal comun di Codroip. A Musclêt si cjate la vile Colorêt Mels fate di un cuarp dominicâl cun in bande dôs tors.